Back To Top

Partnershipshtë nënshkruar partneriteti midis Albania Lab dhe I&I Group

albania-lab-partnership-news

Partnershipshtë nënshkruar partneriteti midis Albania Lab dhe I&I Group

Ka filluar partneriteti me I&I Group, një kompani italiane e specializuar në hartimin dhe zbatimin e zgjidhjeve end-to-end për transformimin dixhital dhe forcimin e bizneseve.

Drejtuesi i kompanisë italiane në sektorin e Teknologjisë së Informacionit për mbi 20 vjet do t’i sigurojë Albania Lab me teknologji, aftësi vertikale dhe një njohuri të thellë për proceset e secilës zonë të biznesit.

Marrëveshja do t’i lejojë Albania Lab të sigurojë shërbime inovative gjithnjë e më të larta të nivelit të lartë dhe t’u ofrojë klientëve me vlerë të shtuar të konsiderueshme, të orientuar në rritjen dhe konsolidimin e kompanisë.